Ondernemersvereniging Borchwerf II

Login ondernemers

U kunt inloggen via uw LinkedIN account of met emailadres en wachtwoord.

Wachtwoord vergeten?
Vereniging 

Coöperatieve Vereniging van Vestigende bedrijven Borchwerf II U.A.

De primaire taak van de Vereniging is: Het realiseren van het gezamenlijke beheer en onderhoud van het bedrijvenpark met als doel het daarbij sturing geven aan een duurzame, uniforme inrichting en uitstraling.

In de Vereniging zijn alle eigenaren van de kavels op het bedrijvenpark verenigd. Om aan de parkmanagementdoelstelling van de Vereniging te voldoen, betalen de leden jaarlijks een contributie, hetgeen is overeengekomen in het desbetreffende koopcontract.

Over de invulling en uitvoering van het parkmanagement op het bedrijvenpark werkt de Vereniging samen met de Stichting Beheer Borchwerf II, de ontwikkelingsmaatschappij Borchwerf II CV als verkoper van de grond, de gemeente Roosendaal en de gemeente Halderberge.

Binnen de Vereniging zijn daarnaast nog drie belangrijke taken te onderscheiden:

  • het bevorderen van de onderlinge samenwerking alsmede van gezamenlijke activiteiten;
  • de belangenbehartiging van de leden;
  • het netwerken richting andere organisaties en lokale overheden.


De Vereniging participeert, daar waar relevant, in regionale netwerken.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

  • John Bom (voorzitter)
  • Marc van Can (penningmeester / secretaris)
  • John Basters
  • Bertino Melissen
  • Angelo Schraauwen
  • Theo de Jong
  • Thom Engels (bestuurssecretaris)

 

Contact

U kunt de vereniging en haar bestuursleden, op de volgende wijze bereiken:

Telefoonnummer 06-59978124
E-mail vbb@vnoncwbrabantzeeland.nl

Coöperatieve Vereniging van Vestigende bedrijven Borchwerf II U.A.
p/a
Postbus 90154
5000 LG Tilburg